Služby pro zvířata  

Studium rehabilitačních masáží v UK

Studium rehabilitačních masáží v UK

Vítá Vás Writtle

Na nápad stát se koňským masérem jsem přišla v létě 2009. Listovala jsem jedním nejmenovaným časopisem a zaujal mne článek, který se zabýval  fyzioterapií zvířat, respektive koní.  Nápadu jsem se hned chytila, protože zvířata od narození miluji a práce s nimi byl vždy můj sen, sama jezdím na vlastním koni a naši domácnost doplňují ještě dva labradoři a několik kocourů a koček. Tak jsem sedla k internetu a začala hledat, byla jsem velmi překvapena, protože jsem objevila v tomto směru dosud netušené možnosti.

 

V České Republice v současné době ale není možnost získat takové vzdělání, aby se člověk mohl stát koňským, popř. zvířecím masérem bez toho, aniž by absolvoval vysokoškolské studium veteriny. Ale i tak předpokládám, že veterinář je především veterinář a primárně masážemi se většina z nich příliš nezabývá.

Kurzy na téma masáže zvířat pořádané v ČR jsem sice našla, pár lidí je organizuje, ale po absolvování prvního kurzu jsem dospěla k názoru, že tudy cesta nepovede. Po absolvování několika takových  kurzů u nás jsem rozhodla  nejít touto cestou, ale investovat do kvalitního vzdělání v zahraničí a nabízet služby na opravdu profesionální úrovni.

 

Koňští maséři ve světě fungují jako regulérní součást týmu, který se klientům komplexně stará o koně. Je třeba pamatovat na to, že masér není veterinář, a práce maséra na zvířeti musí být vždy se souhlasem veterináře, který má koně v péči.  

 

V zahraničí je poměrně velké množství škol, které toto vzdělání nabízejí. Při výběru vhodné školy je třeba zvážit jazykové znalosti a finanční možnosti, ale i délku a typ kurzů, protože i zde se nabízejí různé úrovně kurzů. Vzhledem k tomu, že mluvím anglicky, jiná země než Velká Británie v mém případě nepřicházela v úvahu.

Po nezbytném průzkumu škol jsem si vybrala společnost Equinology, kterou jsem oslovila s dotazem, zda se mohu zde přihlásit ke studiu jako cizí státní příslušník. Na této škole studují lidé z celého světa, a tak mi tedy nic nestálo v cestě. Tedy svým způsobem ano, je nutné se připravit na to, že komunikace a výuka probíhá výhradně v angličtině a latině, k tomu je třeba počítat s dostatkem finančních prostředků, nutná je i pevná vůle a chuť opět se  začít učit něco zcela nového, což v mém věku také není tak úplně běžné. Equinology je americká společnost s několika pobočkami po celém světě a nabízí mnoho typů kurzů v řadě zemích světa. Studium se rozděluje na dvě hlavní divize, které jsou zaměřeny na péči o koně a péči o psi.

 

Studium rehabilitačních masáží v UK

Učebna Equinology

Přípravě na kurz je třeba věnovat poměrně dlouhou dobu, pokud nehovoříte opravdu dobře anglicky a neznáte podrobně anatomii koně, samozřejmě také v angličtině. Já jsem si dala více než půl roku na intenzivní jazykovou přípravu v této oblasti. Výhodou je moje zdravotnické vzdělání, anglicky hovořím poměrně slušně, ale na kurz jsem se chtěla opravdu pečlivě připravit. Najala jsem si soukromého učitele angličtiny a zaměřila se na koňskou terminologii. Pro studium jsem využívala jak klasických učebnic, ale i školou doporučenou literaturu a časopisy s koňskou tematikou, jako je například HorseRider.

Po zaplacení kurzovného každý student obdrží Precourse Study Guide, který musí pečlivě nastudovat. Jedná se o téměř 150 stran dlouhý manuál, který je plný anatomické terminologie, rozboru kostry koně, svalů a dalších informací, které je nezbytně nutné znát před nástupem na samotný kurz. Samozřejmostí je praxe u koní a dostatek znalostí, jak s nimi zacházet. Tyto informace jsou po studentech požadovány při zápisu na kurz. Neexistuje, že by člověk byl jen koňským milovníkem, teoretikem.

Na podzim roku 2009 byl vypsán kalendář pro kurzy na rok 2010, já jsem si zvolila hned první termín, který byl naplánován na únor. Jedná se o základní, certifikační kurz Equine Body Worker (EBW). Kurz trvá 10 výukových dní. Do odjezdu na kurz je také nezbytné zařídit několik věcí, jak např. protiúrazové pojištění od společnosti, která s Equinology spolupracuje, nakoupit potřebné knihy ke studiu, jako např.Horse anatomy, Practical guide to horse lameness.

 

Studium probíhá ve výukovém středisku na college ve Wristlu, hrabství Essex, což je poměrně dobrá lokalita, pokud volíte přímý let do Stansted. Cesta z letiště do hotelu netrvá více než 30 minut. Ubytování není problém, ve Wristlu si můžete vybrat z několika hotelů, vše je jen otázkou peněz a v mém případě i vzdálenosti do školy, protože jsem si na dobu pobytu nepronajímala auto.

Samotná výuka začínala každý den přesně v osm hodin ráno a nekončila dříve než v půl šesté večer. Polovinu času jsme trávili při praktické výuce ve stáji, další část jsme absolvovali ve třídě. Celkem nás bylo třináct studentů, deset Britů, dva studenti z Francie a já z ČR. Vzhledem k tomu, že lektoři EBW jsou v úzkém kontaktu s veterináři, nezaměřovala se výuka pouze na svaly, ale i na veterinární terminologii, nejčastější nemoci koní, poruchy pohybového aparátu apod. Tomuto velkému množství učiva odpovídá i manuál ke studiu, který má formát A4 a je téměř 5cm silný. Předpokládá se kompletní znalost Prestudy Booku, takže výuka probíhá v poměrně rychlém tempu.

Kurz je precizně veden s jasným časovým i studijním harmonogramem každého dne, lektoři se věnují studentům velmi pečlivě, a to až do takové absurdity, jako je třeba doporučení jídelníčku po dobu studia, aby kapacita mozku byla využita na 100%.

 

 

Studium rehabilitačních masáží v UK

Areál Writtle college

Kurz ve Velké Británii jsem absolvovala s americkou lektorkou Ruth Mitchell, která nás rozhodně nešetřila. Studium probíhalo v kombinaci angličtiny s latinskými názvy při anatomii a praxi ve stáji. Každý den ráno jsme psali kontrolní test a dvakrát za trvání kurzu poměrně velkou, souhrnnou práci. Každý student po vyhodnocení těchto testů dostal doporučení, na co se zaměřit a co zlepšit. Studium bylo opravdu velmi náročné, porce domácích úkolů a příprava na druhý den byla tak náročná, že po příchodu ze školy se každý zavřel na svém pokoji a pokračoval ve studiu nejednou až do půlnoci. Po prvních čtyřech dnech výuky přišel „den volna", kdy jsme se učili úkoly na další den a každý si opakoval to, v čem si nebyl zcela jistý.

 

Základní kurz EBW obsahuje více než 80 bodů - svalů, a to na každé straně koně, které je třeba se naučit a pracovat s nimi. Není to žádná legrace, protože člověk se musí naučit jejich polohu, funkci a samozřejmě masážní hmaty. Navíc svaly leží přes sebe ve třech vrstvách, takže o to je to těžší. Společnost Equinology chrání sama sebe natolik, že je zakázáno během výuky pořizovat jakékoli fotky, zvukové záznamy či videa. Vše podstatné si člověk musí prostě zapamatovat. V průběhu studia se probírají i praktické věci typu jak jednat s klienty, bezpečnost při práci, hodnocení koně před a po masážní terapii, kdy koně masírovat a kdy ne, základy pasování sedla a samozřejmě i marketing, protože tento kurz je brán skutečně vážně a předpokládá se, že úspěšní absolventi začnou velmi brzy pracovat jako samostatní maséři.

 

 

Studium rehabilitačních masáží v UK

Oak Lodge hotel

Ten, kdo si myslí, že po odchodu ze školy má vyhráno, velmi se plete. Po absolvování základního kurzu přichází šestiměsíční lhůta, kdy je třeba trénovat a zužitkovat získané znalosti, osahat si koně a hlavně vypracovat tzv. externalship work. Jedná se o práci, která by se dala přirovnat k diplomové práci na vysoké škole. Nejen množstvím látky, ale i formou, v jaké musí student kurzu práci odevzdat. Práce se skládá z několika částí a každá z nich je hodnocena zvlášť. Hodnotícím (ve vysokoškolské terminologii vlastně oponentem) je pokaždé odborník, většinou je to  lektor z nějakého jiného kurzu se stejným zaměřením. Po celou dobu, kdy student pracuje na své práci, je v kontaktu s lektorem, či asistentem kurzu, kteří pomáhají s dodatečnými otázkami či nesrovnalostmi.

 

Teprve po úspěšném složení této zkoušky si člověk na svou vizitku může napsat za své jméno zkratku EBW, která tady v ČR zatím není téměř známá, ale ve světě je to značka koňských masérů a pracovníků, kteří všichni prošli náročným kurzem a mají vysoké odborné znalosti a kvalifikaci. Licence je mezinárodní a platná prakticky po celém světě.

Za získáním tohoto titulu je ale více než rok práce, studia a více než 200 hodin strávených přípravou externalship práce.

EBW pracovníci jsou i po úspěšném složení zkoušek stále pod dohledem mateřské společnosti, samozřejmostí je striktní dodržování etického kodexu, ať už se jedná o práci v terénu, či o informace, které si jednotliví maséři zveřejňují na svých webových stránkách.

 

Když tento kurz i samotný pobyt v Anglii hodnotím zpětně, mohu říct, že to bylo velmi vyčerpávající, daleko náročnější, než jsem si vůbec kdy dokázala představit, ale na druhou stranu kurz byl velmi zajímavý a ukázal mi nové možnosti péče o zvířata. Při mém pobytu ve Velké Británii jsem to samozřejmě viděla trochu jinak, měla jsem osobní krizi, kdy jsem si myslela, že to vzdám (zachránily mne mimochodem Rescue Bachovy kapky), ale hned po návratu domů jsem začala pokukovat po pokračovacím kurzu, a to Advanced sport massages.

 

Jsem velmi šťastná, že jsem úspěšně složila závěrečnou zkoušku  a v srpnu 2010 obdržela jako jediný Čech mezinárodní licenci EBW, díky které mohu pracovat jako koňský masér. 

 

Studium rehabilitačních masáží v UK

Areál Writtle college