Služby pro zvířata  

Nabídka služeb a ceník pro rok 2018

Snažím se prosazovat západoevropský standard a komplexnost služeb v oblasti fyzioterapie, proto se zaměřuji jak na práci s klouby a páteří, tak na péči o měkké tkáně, tedy svaly a v neposlední řadě i nervovou soustavu.

 

Nabídka služeb a ceník pro rok 2018:

 

1. Kompletní vyšetření a diagnostika koně:

Cena za provedení jednorázové návštěvy s kompletní diagnostikou a ošetřením koně 500 - 1.000 Kč,podle rozsahu práce.

Návštěva trvá cca 30 - 60 minut. Dopravné si účtuji ve výši 6Kč za km. Po dohodě jezdím i na Slovensko, Rakousko, do Polska a do Německa. 

Cena kontrolní či další návštěvy dle dohody.


2. Kompletní vyšetření a diagnostika psů

Cena za provedení jednorázové návštěvy s kompletní diagnostikou a ošetřením pejska

500 Kč.

S pejskem lze přijet na vyšetření ke mě domů (Úbislavice 44, Nová Paka), jinak za psími pacienty jezdím, protože v domácím a známém prostředí se pejsek lépe uvolní.

Vyšetření trvá cca 30 minut. Dopravné si účtuji ve výši 18Kč za km.

 

 

Nabídka služeb a ceník pro rok 2018

Co od ošetření můžete očekávat?

 

Nejprve prodiskutuji problém s majitelem koně, případně se na pohyb koně společně podíváme ve všech chodech, pokud jsou k tomu vhodné podmínky.

Následně zkontroluji nejinkriminovanější oblasti, kde dochází k častým blokádám obratlů, tedy krk a záda. Postupně překontroluji veškeré hlavní svalové skupiny, odstraním svalové svalové spazmy, pokud se někde objeví.

 

Práce se svalovou soustavou je rozdělena na čtyři části, a to hlava a krk, plece a přední nohy, záda a zadní nohy, následují protahovací cviky. Každý sval či svalovou skupinu nejprve zahřeji úvodními masážními hmaty, následně speciálními hmaty přes svalová vlákna zkontroluji bolestivost, pokud svaly reagují pozitivně, používám speciální hmaty a tlakovou masáž na uvolnění svalových spazmů a odstranění bolestivosti. Následují ukončující hmaty a přesouvám se na další část těla koně.

 

V případě, že objevím blokádu obratle, či sníženou funkčnost kloubu, na svaly v bezprostřední blízkosti se zaměřím, protože ty musí být zcela uvolněné, než dojde ke korektuře posunu obratle. Postiženému místu věnuji daleko více pozornosti, kůň se ve většině případů příjemně uvolní a já pak mohu lépe a hlouběji pracovat páteří.

Pro práci s klouby, páteří a obratli využívám jak chiropraxi, tak osteopatii. Metodu korekce volím podle charakteru nálezu, chování pacienta a jeho celkového zdravotního stavu.

 

Při vyšetření kontroluji:

- funkčnost kyčelních kloubů a nestejnoměrnou délku zadních končetin

- funkčnost kolenního, hlezenního a spěnkového kloubu

- jednostranný posun kyčelního kloubu vpřed či vzad

- nestejnoměrnou výšku křížokyčelního kloubu

- blokádu bederní části páteře

- blokádu hrudní páteře a žeber

- blokádu krční páteře 

- funkčnost ramenního, loketního, karpálního a spěnkového kloubu

- posun čelistního kloubu a atlasu (spoj mezi lebkou a prvním krčním obratlem)

 

Posledním krokem je opět práce se svaly a s fascií, které musí zůstat po zákroku co nejvíce uvolněny, aby netlačily obratel do původní polohy.

Navíc ze zkušeností vím, že vždy, když diagnostikuji blokádu obratle, je tento stav spojen s poškozením svalů, které jsou díky bolesti křečovitě stažené.

 

Součástí vyšetření je v případě potřeby či zájmu kontrola sedla a sedlání. Mnoho zdravotních problémů na hřbetu koně je způsobeno nepadnoucím sedlem nebo chybným sedláním.

 

Nabídka služeb a ceník pro rok 2018

V případě potřeby klientům ukazuji cviky, které následně mohou sami s koněm provádět tak, aby svaly zůstaly uvolněné co nejdéle.

Pokud je třeba, domluvíme se na kontrole, na vyžádání je možné zpracovat protokol o stavu koně a provedého vyšetření, ať pro potřeby majitele, případně pro mne, či pro ošetřujícího veterináře.

 

 

V případě zájmu o vyšetření mne kontaktujte na tel. čísle 603 179 042 nebo monika@sluzbyprozvirata.cz

 

 

 

Nabídka služeb a ceník pro rok 2018