Služby pro zvířata  

Vzdělání a kvalifikace

Fyzioterapie zvířat je nástavbový obor a na veterinárních fakultách se nevyučuje jako standartní součást výuky.

Navíc v ČR není v tuto chvíli žádná nabídka natolik kvalitních kurzů, aby se z jejich účastníků stali kvalifikovaní terapeuté. Za vzděláním musíte tedy vyrazit do zahraničí.

 

Mou první zastávkou byla v roce 2010 Velká Britániestudium rehabilitačních masáží. Studium jsem absolvovala u společnosti Equinology, která má dvě větve studijních oborů, a to rehabilitaci pro koně a pro pejsky. Studium bylo velmi náročné a s odstupem času mohu říci, že mi dalo skvělý základ pro pokračování mé práce se zvířaty.

 

Další zastávkou byl v roce 2012 Veterinární institut a studium osteopatie. Při své práci se zvířaty jsem pochopila, že témeř každý problém svalové soustavy pramení z posunu či rotace obratlů na páteři a v kloubech.

 

Další mou zastávkou bude chiropraktický výcvik v květnu 2013 v Oslu. Reportáž ze studia zveřejním po svém návratu.

 

Detailnější informace o mých zahraničních studijních pobytech naleznete v červené sekci webu.